چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 539

اطمینان در تفکیک طلایاب یا طلایاب تفکیک دار مطمئن باید قدرت تفکیک انواع فلزات یا طلا را بنابراصول تفکیک در فلزیاب ها دارا باشد و اصول تفکیک در فلزیاب ها تشخیص فلزات یا طلا بصورت مجزا از دیگر فلزات همه طبق خود میباشد زیرا واکنش فلزات همه طبقه مانند طلا و مس و برنز و روی و نقره یک شکل است و دسته ای از این فلزات مانند نقره و مس و روی و برنز در مرور زمان پوسیده شده یا از حالت اولیه به حالت ثانویه تغییر حالت داده و سپس این فلزات پوسیده در فلزیاب واکنش شبیه به طلا را برای فلزیاب های معمولی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومترایجاد مینماید که این عمل برای تشخیص هدف اصلی یا طلا که توسط این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها اشکار میگردد برای تفکیک طلا یا تفکیک فلزات قابل اطمینان نمی باشد و فلزیاب مطمئن برای تفکیک نمی باشد  

طلایاب تفکیک دار مطمئن ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد که میتواند اهداف را با عدد VDI مربوط به خود همان هدف با فلزبنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تفکیک نماید

فلزیاب تفکیک دارانواع گوناگون دارد که فلزیاب های ولتاژ القائی که زیر مجموعه ان فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ... میباشد نیز بعضی از فروشندگان فلزیاب در رسته فلزیاب تفکیک دار قرار میدهند که بیشتر این نوع فلزیاب ها توان تفکیک بنابر اعداد VDI را نداشته بلکه فقط میتوانند تفاوت بین یک هدف اهنی از غیر اهنی را تشخیص دهند و واکنش این نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب برای چند هدف غیر اهنی یکسان است و نمی تواند بین دو هدف غیراهنی مانند طلا و نقره را از یکدیگر تشخیص داده و تفکیک نماید و به این عمل تشخیص تفاوت میگویند و تفکیک نمی باشد

ولی فلزیاب تفکیک دار مطمئن یا گنج یاب تفکیک دارکه دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند هر نوع هدف اهنی یا غیر اهنی یا طلا و نقره و مس و روی و اهن را با عدد VDI مربوط به همان هدف بصورت مجزا و جداگانه تفکیک نموده و مشخص نماید و فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب با دار بودن این نوع تنظیمات میتواند بین دو هدف غیراهنی مانند طلا و نقره را بخوبی تفکیک نماید و واکنش ان بر روی هر هدف متعلق به همان هدف یا فلز میباشد