چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 408

فلزیاب تضمین تفکیک طلا

تضمین کار فلزیاب برای تفکیک طلا در عمق زیاد زمانی مشخص میگردد که بتواند یک طلا را در زمان تمرین جستجو نماید و برای تضمین تفکیک فلزیاب بالاترین کارائی این است که ان فلزیاب بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید

هیچ تضمینی برای اینکه اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب بتواند در صحنه کار اصلی طلا یا هدف مورد نظر را پیدا نماید وجود ندارد مگر انکه مهارت و تجربه بالا در کار با فلزیاب و تشخیص وضعیت طلا یا هدف مورد نظر داشته باشد

 فلزیاب که بتواند طلا را در سطح و عمق زیاد تفکیک نماید تضمین کار خود را نشان داده است و دیگر موفقیت  به کار بلدی اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب وابسته است

البته این موضوع مربوط به یک فلزیاب حرفه ای از دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد که میتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید

 

WWW.SFZ11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب لیزری

نقطه زن