چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 469

فلزیاب خطا لبه طلا

در موقعیتی که در جستجو طلا با فلزیاب در صحنه کار اصلی میباشید در زمانیکه در لبه دیواره طلا یا هدف قرار میگیرد میتواند شرایط لبه دیواره هدف یا طلا تغییرات وضعیت در فلزیاب ایجاد نموده و باعث پاسخ فلزیاب گردد همین موقعیت موجب خطا در نقطه زنی میگردد

در کل برای اینکه چنین وضعیتی را بتوان تشخیص داد باید در مختصات یابی در روش جستجو شرایط تغییرات را از همه اطراف در ان محدوده به انجام رسانده تا خطا در تشخیص نقطه زنی یا مرکز هدف مشخص گردد   

 

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

گنج یاب

فلزیاب فوق پیشرفته