چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 517

تفکیک در فلزیاب تصویری یا فلزیاب تفکیکی تصویری نمی تواند از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومترباشد زیرا این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در بهترین شرایط فلز اهنی از فلز غیر اهنی را تشخیص داده و فلزاتی که در اثر مرور زمان ملوکول درونی ها تغییر یافته یا اکسید شده یا از حالت اولیه به حالت ثانویه تبدیل میگردد را نمی تواند تشخیص دهد و این دسته فلزات که مانند الومینیوم و اهن و نیکل میباشد بعد از پوسیدگی وضعیت یک فلز غیراهنی با ارزش مانند طلا را بخود گرفته و این موضوع موجب میگردد که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها این دسته فلزات را به جای یک فلز غیراهنی گرانبها مانند طلا تشخیص داده و به ان واکنش نشان دهد پس در نتیجه این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها نمی تواند فلزیاب تفکیکی تصویری یا دارای تفکیک در فلزیاب تصویری باشد

فلزیاب تفکیکی تصویری میتواند از چند نوع باشد ان فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری که مدار فلزیاب ان دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و دسته دوم که این نوع تنظیمات را دارا است و برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO را نیز دارا است فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری      و رادار زمینی دستی که دارای شرایط نرم افزارعددی یا تصویری میباشد وضعیت هدف یا منابع یا تغییرات را بصورت عددی یا لکه رنگی یا لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تغییرات را اشکار مینماید.

این نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تصویر لکه رنگی را P.I.P یا P.P.I مینامند که در اصل مختصات محل جستجورا بر روی صفحه نمایشگر معین مینماید.

در فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از روی عدد یا تصویر ظاهر شده بر روی صفحه نمایشگر در مختصات ترسیم گردیده تغییرات پدید امده را میتوان با تغییرات در تنظیمات برنامه یا فیلتر نمودن مورد ارزیابی قرار داد تا هدف واقعی را تشخیص داد.

فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری در نوعهای گوناگون طراحی گردیده است که یکی از این برنامه ها برنامه تفکیک رنگ COL PRO میباشد.